O nas

O nas

Zespół Górnośląskiego Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED

W marcu 2007 roku AMED Sp. z o.o. wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców nie tylko Katowic, lecz całej aglomeracji śląskiej uruchomiła NZOZ Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED przy ul. Ceglanej 67 C w Katowicach. Centrum stało się od razu jednym z największych, najnowocześniejszych a przede wszystkim wysoko ocenianym przez lekarzy i pacjentów ośrodkiem rehabilitacyjnym w regionie.

Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu rehabilitacji medycznej, z poradnictwem lekarskim i pełną gamą zabiegów fizjoterapeutycznych. Ośrodek jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną renomowanych firm światowych.

Na szczególną uwagę zasługuje komora kriogeniczna o szerokim zastosowaniu terapeutycznym.

Kadrę ośrodka stanowią czuwający nad stroną medyczną lekarze specjaliści: rehabilitacji medycznej, neurologii, kardiologii, reumatologii, neurochirurgii oraz chorób wewnętrznych.

Trzon personelu to 40 najlepszych fizjoterapeutów posiadających bogate doświadczenie zawodowe i stale doskonalących swoje kwalifikacje o szereg kursów i szkoleń z zakresu nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych.

Za zabezpieczenie z doświadczeniem w pracy z pacjentem kardiologicznym, psycholog i dietetyk.

Chcąc utrzymać wysoką jakość usług GCMiR AMED w czerwcu 2010 roku uzyskał certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008.

 

Aby stać się wiodącym ośrodkiem w Polsce wdrażamy nowoczesne technologie z zakresu sprzętu medycznego co daje możliwości mieszkańcom naszego regionu korzystania z najnowszych urządzeń i metod diagnostyki i rehabilitacji stosowanych w najlepszych ośrodkach na świecie.

W styczniu 2011 roku uruchomiliśmy Centrum Leczenia Chorób Kości, Stawów i Osteoporozy PST oparte na innowacyjnej a zarazem najbardziej udokumentowanej metodzie magnetoterapii stosowanej w tysiącu ośrodkach Europy i Ameryki.

W lutym 2011 roku rozpoczęło działalność Centrum Leczenia Zespołów Bólowych uwagę zasługuje komora kriogeniczna o szerokim zastosowaniu rehabilitacji kardiologicznej odpowiada zespół pielęgniarek Kręgosłupa, w którym realizujemy aktywny program rehabilitacji oparty na diagnostyce i indywidualnej terapii z unikalnym oprogramowaniem umożliwiającym precyzyjne planowanie terapii oraz obiektywną ocenę stanu zdrowia pacjenta przed, w trakcie i po przeprowadzonym leczeniu.

Do końca 2011 roku dzięki dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 GCMiR AMED zostanie doposażony w szereg urządzeń medycznych umożliwiających dorównanie najlepszym ośrodkom stosującym w rehabilitacji technologie XXI wieku, co ugruntuje naszą pozycje lidera w zakresie usług rehabilitacyjnych w kraju.

 

Log in