REHABILITACJA W DOMU PACJENTA

Rehabilitacja w domu pacjenta

Świadczenia w zakresie rehabilitacji domowej udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do zakładu fizjoterapii, a którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii.

Zabieg fizjoterapeutyczny jest udzielany pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • Ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu) przez okres 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • Ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopni Rankina)
 • Uszkodzeniami rdzenia kręgowego – do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia;
 • Chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięsni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatologiczne zapalenie stawów);
 • Chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezo plastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • Urazami kończyn dolnych przez okres do 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • Osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ oraz inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie:

 • Rehabilitacji medycznej;
 • Balneologii i medycyny fizykalnej;
 • Reumatologii,
 • Neurologii;
 • Neurochirurgii;
 • Chirurgii ogólnej;
 • Ortopedii i traumatologii.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Istnieje możliwość płatnej rehabilitacji, której cena wynosi od 100 do 150 złotych za jeden dzień zabiegowy.

Log in