REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

Rehabilitacja kardiologiczna

Amed zaprasza Państwa do korzystania z REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Rehabilitacja po wypadkach kardiologicznych.

Rehabilitacja kardiologiczna jest sumą działań medycznych stosowanych u pacjentów po incydentach kardiologicznych ( zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna, stan po zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych, operacjach kardiochirurgicznych ) koniecznych do usunięcia lub zmniejszenia przyczyn leżących u podłoża choroby.

Rehabilitacja kardiologiczna stwarza optymalne warunki fizyczne, psychiczne i społeczne w celu umożliwienia pacjentowi powrotu do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

 

 

Niestety pacjenci i lekarze bardzo często lekceważą rehabilitację kardiologiczną.

Jest ona bardzo ważna, ponieważ ratuje życie i zapobiega nawrotom choroby.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza umieralność wśród pacjentów o około 40%.

Cele rehabilitacji kardiologicznej:

  • skrócenie okresu leczenia i szybszy powrót do zdrowia,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia nawrotów,
  • zapobieganie inwalidztwu,
  • przywrócenie równowagi psychicznej.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o Program Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pacjentem opiekuje się zespół składający się z lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka. Zajęcia trwają 4 – 8 tygodni, składają się z badań diagnostycznych, ćwiczeń usprawniających, edukacji z zakresu chorób serca, dietetyki. Przedstawiane są techniki relaksacji i sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

Postaw na rehabilitację kardiologiczną, daj sobie szansę na normalne i aktywne życie, bo serce masz tylko jedno.

Log in