FIZJOTERAPIA W SPORCIE

Fizjoterapia w sporcie

Ośrodek AMED zapewnia kompleksową rehabilitację zawodnikom z klubów sportowych, indywidualnym sportowcom zawodowym oraz sportowcom amatorom.

W ramach medycyny sportowej oferujemy:

 • diagnostykę czynnościową aparatu ruchu
 • diagnostykę kardiologiczna
 • zabiegi fizjoterapeutyczne wspomagające trening sportowy
 • zabiegi po wysiłku fizycznym przyspieszające rekonwalescencję
 • kompleksową rehabilitację (aparatu ruchu po urazach, rehabilitacje kardiologiczną)
 • opiekę medyczną na imprezach sportowych
 • badania wstępne i okresowe sportowców
 • trening siłowy
 • trening funkcjonalny
 • konsultacje lekarskie
 • konsultacje dietetyka
 • konsultacje psychologa

 


 

Diagnostyka czynnościowa aparatu ruchu

Do diagnostyki czynnościowej aparatu ruchu wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia i przybory diagnostyczne oraz najnowsze metody diagnostyczne:

 • Biodex System 4 – system do oceny dynamometrycznej

Pozwala na ocenę układu nerwowo-mięśniowego i trening nerwowo-mięśniowy w warunkach: pracy izometrycznej, izotonicznej, reaktywnej ekscentrycznej oraz w warunkach ruchu biernego. System umożliwia nam pełny zakres pomiarowy (prędkość, moment siły) stawu: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, skokowego, a ponadto archiwizację i eksport danych do analizy statystycznej

 • TeleMyo 2400T G2 – zestaw do rejestracji i treningu z wykorzystaniem EMG

Umożliwia rejestrację sygnału EMG i sygnału z czujników biomechanicznych (goniometr, dynamometr).

 • Zebris CMS20S – system do obiektywnej oceny ruchu z aktywnymi markerami

Jest to urządzenie do odbioru i przetwarzania sygnału z aktywnych markerów. Dzięki dokładnej analizie odbieranego sygnału tworzy obraz 3-płaszczyznowej lokalizacji markerów.

 • Zebris FDM-TDL – bieżnia z obiektywną oceną postawy i chodu

Bieżnia pozwala m.in. na analizę pełnego cyklu chodu, faz podporu i przetaczania. Dodatkowo synchronizuje sygnał z innych źródeł (video, EMG).

 • Tergumed – diagnostyka i rehabilitacja kręgosłupa

Tergumed to pięć stanowisk diagnostyczno-treningowych mięśni odpowiadających za stabilizację i pracę kręgosłupa.

 • Medimouse – urządzenie do pomiarów krzywizn kręgosłupa

Medimose umożliwia ocenę kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej pod względem ukształtowania krzywizn kręgosłupa oraz zakresu ruchów miedzykręgowych.

 • Biodex Balance System SD – dynamiczna platforma balansowa

Jest to narzędzie do oceny i reedukacji prioprocepcji i kontroli nerwowo-mięśniowej układu ruchu.

 • FMS - Ocena Functional Movement Screen

FMS metoda screeningowa, która składa się z 7 testów. Testy te pozwalają na zweryfikowanie poprawności i efektywności wzorca ruchowego świadczącego o zdrowym aparacie ruchu.

Metodę FMS można stosować u osób poddawanych leczeniu kręgosłupa, kolan, bioder, barków itp., jak również u osób uczestniczących w terapii, treningach i różnych formach edukacji motorycznej.System punktowej oceny w  metodzie FMS liczbowo podkreśla deficyt motoryczny, pozwalając jednocześnie z dużą łatwością zaplanować terapię w celu osiągnięcia prawidłowego wzorca ruchowego, prognozować skuteczność i czas terapii, a także udzielać poradnictwa tak medycznego, jak i treningowego. Indywidualizowany m.in. na podstawie omawianego testu trening funkcjonalny, przy zachowaniu jego poprawności, zapewnia znaczące polepszenie jakości ruchu oraz wyników sportowych. Ponadto zmniejsza ryzyko przeciążeń czy kontuzji w obrębie kolan, barków, bioder czy kręgosłupa.

 • Diagnostyka w ramach terapii manualnej i testów diagnostycznych

Badanie manualne stawów obwodowych oparte jest na standardach terapii manualnej według metody Kaltenborn. Głównym celem rehabilitacji prowadzonej tą metodą jest lokalizacja uszkodzonej struktury kolana, barku czy kręgosłupa, określenie lokalnego i globalnego patomechanizmu zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby.

 

Diagnostyka kardiologiczna

W ramach kompleksowej diagnostyki kardiologicznej oferujemy:

 • badanie lekarskie
 • próby wysiłkowe
 • echografię serca
 • EKG spoczynkowe
 • Holter EKG

 

Zabiegi fizjoterapeutyczne wspomagające trening sportowy oraz zabiegi po wysiłku fizycznym przyspieszające rekonwalescencje

W ramach tych zabiegów oferujemy szeroki wachlarz usług:

 • masaż klasyczny
 • masaż sportowy
 • masaż izometryczny
 • drenaż limfatyczny
 • masaż wibracyjny (Aquavibron)
 • masaż wirowy (całkowity, kończyn dolnych, kończyn górnych),
 • masaż pneumatyczny (aparatem do masażu uciskowego sekwencyjnego Lymphatron DL 1200L)
 • krioterapia miejscowa
 • krioterapia ogólnoustrojowa (komora kriogeniczna)
 • sauna
 • lampa Solux,
 • lampa Bioptron
 • zabiegi urządzeniem Deltathermia (nowoczesna metoda głębokiego przegrzania tkanek)

 

Kompleksowa rehabilitacja (aparatu ruchu po urazach, rehabilitacja kardiologiczna)

W ramach kompleksowej rehabilitacji można skorzystać z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej, masażu, rehabilitacji kardiologicznej.

Fizykoterapia odbywa się przy użyciu dużej liczby aparatów:

 • do elektroterapii (pełna gama zabiegów)
 • laserów
 • pola magnetycznego
 • PST (jedyny aparat umożliwiający regeneracje tkanki chrzęstnej)
 • Deltathermia
 • SW 500TS – terapia falami krótkimi
 • krioterapia miejscowa
 • krioterapia ogólno ustrojowa
 • lampa Solux
 • lampa Bioptron
 • ultradźwięki
 • hydroterapia (masaż wirowy: całościowy, kończyn górnych, kończyn dolnych)
 • sauna

Kinezyterapia

Nasz ośrodek – oprócz kinezyterapii standardowej – oferuje zabiegi przy użyciu nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych oraz najnowocześniejszego sprzętu.

Metody fizjoterapeutyczne:

 • PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation
 • metoda McKenziego
 • metoda Bobath (dla dorosłych)
 • koncepcja SET
 • trening funkcjonalny
 • Medyczna Terapia Sportowa MT
 • Biofeedback
 • Kinesiology Taping
 • Neuromobilizacje

Nowoczesne urządzenia wykorzystywane w ramach kinezyterapii:

 • Tergumed – diagnostyka i terapia kręgosłupa
 • Telemyo 2400T – zestaw do rejestracji i treningu a wykorzystaniem EMG
 • Biodex System 4 – zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego
 • Biodex Balance System SD – dynamiczna platforma balansowa
 • Sigma – platforma balansowa
 • Biodex UWS Offset – system dynamicznego odciążenia
 • Bieżnia Zebris FDM-TDL
 • Functional Trainer – urządzenie do treningu funkcjonalnego
 • Total Back – urządzenie do terapii czynnej
 • Pragma – urządzenie do mechanoterapii
 • Minitensor – urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyny dolnej i górnej
 • Leg Tensor – urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
 • Back Tensor – kompleksowa rehabilitacja lędźwiowego odcinka kręgosłupa
 • Arm Tensor – kompleksowa rehabilitacja stawu barkowego
 • Fizjotek 2000TS – elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny dolnej
 • Saunders Lumbar Traction – urządzenie do trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa
 • Sanders Cervical traction – urządzenie do trakcji szyjnego odcinka kręgosłupa

… i wiele innych.

Terapia manualna

Terapia manualna odbywa się z wykorzystaniem efektywnych metod:

 • Kaltenborn – Evjenth
 • koncepcja Platzmana
 • koncepcja Mulligan
 • terapia tkanek miękkich

Masaż

Rodzaje masaży, jakie wykonujemy to:

 • masaż klasyczny
 • masaż sportowy,
 • masaż izometryczny,
 • masaż odchudzający,
 • masaż rozluźniający,
 • drenaż limfatyczny,
 • masaż wibracyjny.

 

Rehabilitacja kardiologiczna

Prowadzimy kompleksową rehabilitację kardiologiczną w oparciu o zespół terapeutyczny w składzie: lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, dietetyk, psycholog z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń do rehabilitacji kardiologicznej.

Opieka medyczna na imprezach sportowych

Współpraca z nami pozwoli na zabezpieczenie każdej imprezy sportowej przez: lekarza medycyny, magistra fizjoterapii, masażystę. W ramach opieki medycznej oferujemy:

 • opiekę medyczną po wystąpieniu kontuzji
 • przygotowanie przedstartowe zawodnika
 • taping medyczny
 • rehabilitację powysiłkową zawodnika

Badania wstępne i okresowe sportowców

W ramach badań sportowców wykonujmy:

 • badanie lekarskie zawodnika
 • kompleksowe badania kardiologiczne
 • badanie aparatu ruchu
 • badanie motoryki
 • badanie postawy ciała

Trening siłowy

Trening siłowy obejmuje zajęcia w największej i najlepiej wyposażonej siłowni w Polsce pod nadzorem doświadczonego trenera.

Trening funkcjonalny

Do treningu funkcjonalnego wykorzystujemy najnowocześniejsze przybory i przyrządy miedzy innymi: Funkcjonal Trainer, platformę balansową Sigma, Pragme, elastomery, piłki, poduszki sensomotoryczne.

Podstawowa zasadą, która obowiązuje w tego typie treningu, jest funkcjonalność ruchu, czyli możliwość jego wykorzystania w życiu codziennym. Każde z wykonywanych ćwiczeń ma swoje uzasadnienie funkcjonalne i przekłada się na najczęściej wykonywane przez ćwiczącego ruchy w poszczególnej dyscyplinie sportu.

Konsultacje lekarskie

Zapewniamy konsultacje lekarzy specjalistów:

 • rehabilitacji medycznej
 • ortopedy
 • kardiologa
 • neurologa
 • pulmonologa

Konsultacje dietetyka

Obejmują one konsultacje magistra dietetyki w celu ustalenia:

 • diety
 • optymalnego zapotrzebowania energetycznego
 • suplementacji w sporcie

Konsultacje psychologa

Zapewniamy także opiekę psychologiczna zawodnika przez magistra psychologii.

Nasze niekwestionowane atuty to:

 • wysoko wyspecjalizowana kadra
 • najnowocześniejsza aparatura i metody pracy
 • towarzysząca nam od czasu powstania ośrodka stała tendencja do samodoskonalenia i podążania za najmowymi trendami w obszarze medycyny sportowej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bez wątpienia najlepszej na rynku oferty ośrodka AMED.

Log in