CENTRUM PST

Leczenie chorób kości, stawów i osteoporozy PST

PST jest nową w Polsce metodą leczenia schorzeń, urazów oraz przeciążeń narządów układu ruchu.

Jest ona efektem ponad 30-letniej pracy badawczej dr Richarda Markolla, amerykańskiego lekarza i biofizyka, realizowanej we współpracy z uniwersytetem w Yale (USA).  Na podstawie licznych  badań klinicznych wykonanych w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie potwierdzono bardzo wysoką, sięgającą 75-80 procent skuteczność tego leczenia.

Istotą PST jest pobudzenie sygnałami, przesyłanymi przez pole elektromagnetyczne, naturalnych zdolności regeneracyjnych chrząstki i tkanki łącznej, utraconych lub zaburzonych w następstwie zmian chorobowych lub pourazowych.

Terapia PST ma działanie przeciwbólowe oraz regeneracyjne, dzięki czemu może być zastosowana jako rozszerzenie i uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia w szerokim obszarze schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, zarówno o pochodzeniu zwyrodnieniowym, jak i urazowym.

Zastosowanie PST prowadzi do złagodzenia lub ustąpienia wielu dolegliwości oraz pozwala często na zmniejszenie dawek przyjmowanych leków, w tym także przeciwbólowych.

 

Metody PST nie należy utożsamiać z innymi stosowanymi współcześnie metodami leczenia polem magnetycznym! Jedyną wspólną cechą jest wykorzystywanie pola elektromagnetycznego, a zwłaszcza jego znamiennej zdolności przenikania w całości przez ciało człowieka jako nośnika emitowanego sygnału, przy czym sygnały te są zasadniczo różne.

 

 

ODKRYJ PST

PST służy leczeniu chorób układu ruchu przebiegających z głównymi objawami w postaci bólu i ograniczenia sprawności ruchowej.

Opatentowana technologia PST przy prawidłowym zastosowaniu, obok działania zapobiegawczego, może służyć jako środek pomocny w uzyskaniu pełnej witalności i radości życiowej.

PST jest przyjazną i naturalną terapią:

  • bezbolesną
  • nieinwazyjną
  • pozbawioną skutków ubocznych
  • opartą o czysto fizjologiczny sygnał

Przebieg terapii PST

Terapia obejmuje 9 lub 12 jednogodzinnych zabiegów w kolejno następujących po sobie dniach. Dopuszcza się dwudniową przerwę w terapii pod warunkiem odbycia pięciu zabiegów z rzędu.

Jest to schemat terapeutyczny, który empirycznie okazał się najbardziej skuteczny.

Każdy ze stawów lub inny obszar ciała, który ma zostać poddany terapii, umieszczany jest w aplikatorze - szpuli terapeutycznej, która przenosi sygnały PST za pomocą pola elektromagnetycznego.

Nie są znane jakiekolwiek działania uboczne terapii PST. Zabieg jest dla pacjenta nieuciążliwy i bezbolesny. Czasami może być odczuwalne ciepło lub mrowienie w obrębie leczonego obszaru.

Wyniki leczenia

U ok. 80% pacjentów, którzy poddali się terapii PST wystąpiło wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawa sprawności ruchowej. Rozmiar sukcesu terapeutycznego zależał indywidualnie od ciężkości schorzenia, co oznacza, że pełnego ustąpienia bólu i nieograniczonej sprawności ruchowej nie można z reguły osiągnąć za pomocą jednej serii zabiegów u pacjenta z dużą nadwagą i IV stopniem nasilenia zmian artretycznych.

Większość pacjentów wykazuje już w trakcie leczenia  zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz związane z tym zwiększenie aktywności ruchowej. W czasie fazy "przebudowy" struktur tworzących staw może wystąpić krótkotrwałe nasilenie bądź też zmiana charakteru dolegliwości bólowych.

PST jest leczeniem stymulacyjnym prowadzącym do uruchomienia własnych mechanizmów regeneracyjnych organizmu. Z tego też względu ostateczne wyniki leczenia występują zwykle dopiero po pewnym czasie od zakończenia terapii. W przypadku lżejszych schorzeń po ok. 4-6 tygodniach, a w przypadku cięższych schorzeń pełen efekt terapeutyczny może być osiągnięty po ok. 6 miesiącach.

Badania nad trwałością efektu terapeutycznego PST dowodzą długoletnią poprawę w obrębie leczonego obszaru u większości pacjentów.

Log in