FUNDUSZE UNIJNE

Fundusze Unijne

AMED Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Rozwój dotychczasowej działalności poprzez utworzenie
Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej oferującego innowacyjną usługę diagnozy
i rehabilitacji powypadkowej”

Celem projektu jest utworzenie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej (leczenie stacjonarne i ambulatoryjne)
oferującego usługę diagnozy i rehabilitacji powypadkowej poprzez wyposażenie ośrodka w specjalistyczny sprzęt.


Wartość projektu: 3 198 570,59 zł
Wkład funduszy europejskich: 1 321 090,04 zł

 

 


 

AMED Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez
zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni
rehabilitacyjnej w Katowicach”

Celem projektu jest zakup prac i materiałów budowlanych dotyczących
termomodernizacji i instalacji OZE, w tym instalacji infrastruktury niezbędnej do
poprawy efektywności energetycznej obiektów wykorzystywanych do działalności
Amed Sp. z o.o. Realizowany projekt przyczyni się w szczególności do zmniejszenia
zużycia energii cieplnej i elektrycznej obiektów, będzie miał pozytywny wpływ na
ochronę środowiska, a także pozwoli na polepszenie warunków osób
korzystających z usług Amed Sp. z o.o.


Wartość projektu: 1 102 360,37 zł
Wkład funduszy europejskich: 582 548,15 zł

 

 


 

  

AMED Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie innowacyjnej usługi rehabilitacji za pomocą wysoce zaawansowanych technologii”.

Celem jest wdrożenie nowoczesnej ścieżki terapeutyczno-diagnostycznej, pozwalającej na znacznie skuteczniejszą rehabilitację pacjentów neurologicznych i wykorzystującej roboty rehabilitacyjne i nowoczesny sprzęt medyczny.

 

Wartość projektu: 1 263 600,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 526 500,00 zł

 


 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego dla firmy AMED Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta: AMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością lub AMED Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 406 677, 00

Wartość dofinansowania: 749 981, 92

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

  

 

Ankieta i raport 

Aktywne włączanie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji

Ankieta - Efektywność energetyczna - budynki użyteczności publicznej zlokalizowane w Katowicach ul. Ceglana 67c

Raport - aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji

 

Log in