AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu „Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z ociepleniem ścian i dociepleniem dachu, ociepleniem stropodachu oraz z wymianą oświetlenia.

Log in