AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o wyborze oferty

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 15 grudnia 2016 r. na zakup,  dostawę i pierwsze uruchomienie robota rehabilitacyjnego (2 szt.) informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez EGZOTech Sp. z o.o.

 

Szczegóły dot. zaproszenia do składania ofert znajdują się tutaj.

Log in