AKTUALNOŚCI

Nowe urządzenia w ofercie AMEDu

Nowo wprowadzone usługi:

 

Diagnostyka i testy funkcjonalne:

- diagnostyka czynnościowa aparatu ruchu


Do diagnostyki czynnościowej aparatu ruchu wykorzystujemy najbardziej zawansowane technologicznie urządzenia i przybory diagnostyczne oraz najnowsze metody diagnostyczne:

 

 

 

Biodex System 4 – system do oceny dynamometrycznej

Pozwala na ocenę układu nerwowo-mięśniowego i trening nerwowo-mięśniowy w warunkach: pracy izometrycznej, izotonicznej, reaktywnej ekscentrycznej oraz w warunkach ruchu biernego. System umożliwia nam pełny zakres pomiarowy (prędkość, moment siły) stawu: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, skokowego, a ponadto archiwizację i eksport danych do analizy statystycznej

 

 

 

TeleMyo 2400T G2 – zestaw do rejestracji i treningu z wykorzystaniem EMG

Umożliwia rejestrację sygnału EMG i sygnału z czujników biomechanicznych (goniometr, dynamometr). Umożliwia kompleksową ocenę dowolnego ruchu: napięcia mięsnie, zakresu ruchomości, ustawienia segmentu ciała w przestrzeni, siły mięśniowej i czynności ruchowej (np. skok, chód i inne).


Pozwala na prowadzenie treningu – rehabilitacji z wykorzystaniem biofeedbacku.

 

 

 

Zebris CMS20S – system do obiektywnej oceny ruchu z aktywnymi markerami

Jest to urządzenie do odbioru i przetwarzania sygnału z aktywnych markerów. Dzięki dokładnej analizie odbieranego sygnału tworzy obraz 3-płaszczyznowej lokalizacji markerów.


Umożliwia:

  • ocenę zakresu ruchomości szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa;
  • obiektywną ocenę postawy i sylwetki;
  • ocenę zakresu ruchomości i koordynacji z wykorzystaniem indywidualnych markerów;
  • ocenę zakresu ruchomości dla potrzeb prawidłowej rehabilitacji, ergonomii i sportu.

 

 

 

Zebris FDM-TDL – bieżnia z obiektywną oceną postawy i chodu

Bieżnia pozwala m.in. na analizę pełnego cyklu chodu, faz podporu i przetaczania. Obiektywna ocena i rehabilitacja dotyczą czynności statycznych (np. stanie swobodne) lub dynamicznych (np. chód, bieg). Dzięki temu możliwa jest prawidłowa reedukacja nerwowo-mięśniowa i prawidłowe odtworzenie wzorca chodu.

Dodatkowo synchronizuje sygnał z innych źródeł (video, EMG).

 

 

 

 

Tergumed – diagnostyka i rehabilitacja kręgosłupa

Tergumed to pięć stanowisk diagnostyczno-treningowych stworzonych z myślą o testowaniu i treningu mięśni odpowiedzialnych za stabilizację i pracę kręgosłupa. Koncepcja Tergumed opiera się na kompleksowym zindywidualizowanym podejściu do pacjenta. Pozwala na:

  1. Testy i pomiary;
  2. Obiektywną ocenę wyników;
  3. Automatycznie tworzy model rehabilitacji na podstawie uzyskanych w teście wyników;
  4. Celową i skuteczną terapię zespołów bólowych kręgosłupa.

 

 

 

Czytaj więcej na temat urządzenia Tergumed

 

 

Medimouse – urządzenie do pomiarów krzywizn kręgosłupa

Medimose umożliwia ocenę kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej pod względem ukształtowania krzywizn kręgosłupa oraz zakresu ruchów miedzykręgowych.

Czytaj więcej na temat urządzenia MediMouse

 

Biodex Balance System SD – dynamiczna platforma balansowa

Jest to narzędzie do oceny i reedukacji prioprocepcji i kontroli nerwowo-mięśniowej układu ruchu. Stosowana w neurologii, ortopedii, geriatrii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leczenie kości, stawów metodą PST

PST jest innowacyjną metodą magnetoterapii, wykorzystywaną w 1000 ośrodków na całym świecie. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna, alternatywna dla farmakologii, często zabiegów ortopedycznych. Jest metodą wykorzystującą naturalne zdolności organizmu do odtwarzania masy kostnej i chrzęstnej. Stosowanym we wczesnym okresie po urazach, złamaniach, w chorobie zwyrodnieniowej stawów obwodowych, urazach i zespołach bólowych kręgosłupa. Jak profilaktyka przeciw osteoporozie.

 

Deltathermia

Urządzenie do terapii ciepłem, umożliwia precyzyjne przegrzewanie głębiej położonych tkanek (nawet do 7 cm) i uzyskanie efektu terapeutycznego w sposób kontrolowany (lokalizacja i głębokość). Jest to najbezpieczniejsza diatermia, gdyż nie występuje przy nim strefa niebezpiecznego promieniowania.

 

 

Dotyczy diagnostyki kręgosłupa:

Dzięki zastosowaniu Medimouse, systemu Zebris CMS20S oraz systemu Tergumed możliwa jest diagnostyka kręgosłupa bez stosowania szkodliwego promieniowania RTG, prowadzona w warunkach dynamicznych co daje pełniejszy obraz stanu zdrowia pacjenta. Wykonywanie testów pozwala na precyzyjne zindywidualizowane tworzenie programu rehabilitacji.

Wykorzystanie biofeedbacku ułatwia pacjentowi opanowanie prawidłowych wzorców ruchowych i szybsze osiągnięcie zamierzonego celu rehabilitacji.

 

Dotyczy fizjoterapii narządu ruchu pacjentów ortopedycznych i neurologicznych

Zastosowanie urządzeń takich jak: biodex system 4, zebris FDM-TDL, TeleMyo 2400TG2, Tergumed System, biodex system balance system SD w procesie rehabilitacji pacjentów z urazami ortopedycznymi oraz neurologicznymi znacznie zyskał na jakości i celowości.

Dzięki diagnostyce na w/w sprzęcie stosowane dotychczas metody fizjoterapeutyczne takie jak PNF, metoda Mckenziego, terapia manualna, metoda Bobath, koncepcja Set, neuromobilizacje i inne mogą być stosowane bardziej efektywnie przez co uzyskujemy lepsze wyniki fizjoterapeutyczne. Z kolei uzupełnienie stosowanych wcześniej metod o rehabilitację na nowych urządzeniach poprzez indywidualny charakter i codzienny raport o efektach rehabilitacji zyskały na jakości i znacznej poprawie wyników.

Log in