AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu „Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z ociepleniem ścian i dociepleniem dachu, ociepleniem stropodachu oraz z wymianą oświetlenia.

Czytaj dalej...

Zmiany w działaniu szafek szatniowych

Informujemy wszystkich odwiedzających Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED o zmianach w działaniu szafek w szatniach. Prosimy o zabieranie ze sobą własnych kłódek w celu zabezpieczenia rzeczy osobistych. Istnieje także możliwość zakupu kłódki na miejscu, natomiast ich stan magazynowy bywa ograniczony ilościowo, dlatego nie dajemy gwarancji ich zakupu.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o wyborze oferty

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 15 grudnia 2016 r. na zakup,  dostawę i pierwsze uruchomienie robota rehabilitacyjnego (2 szt.) informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez EGZOTech Sp. z o.o.

Czytaj dalej...

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu „Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z ociepleniem ścian i dociepleniem dachu, ociepleniem stropodachu oraz z wymianą oświetlenia.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 30.03.2016 r. upublicznionego w związku z realizacją projektu „Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach” informujemy, że z przyczyn niezależnych od Ogłaszającego zapytanie to zostało anulowane.

Czytaj dalej...

Raport – aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji

Raport – aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji:

 „Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach”

 

W związku z planowaną realizacją projektu polegającego na termomodernizacji i instalacji OZE, w tym instalacji infrastruktury niezbędnej do poprawy efektywności energetycznej obiektów wykorzystywanych do działalności Amed Sp. z o.o., przeprowadzono ankietę mającą potwierdzić zainteresowanie i potrzebę realizacji przedmiotowego projektu. 

 

Czytaj dalej...

Termomodernizacja obiektów oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii - badanie ankietowe Wyróżniony

W związku z planowaną realizacją projektu polegającego na termomodernizacji obiektów oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam na przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

- Kliknij aby wypełnić badanie ankietowe - 

Z góry serdecznie dziękujemy

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in