Fala uderzeniowa

Rehabilitacja dzieci

Rodzaj terapii wykorzystywany we wszelkich stanach patologicznych układu nerwowego i narządu ruchu w wieku rozwojowym. Diagnoza i usprawnianie oparte są na analizie rozwoju  psychomotorycznego dziecka. Terapia służy budowaniu potencjału sensomotorycznego poprzez normalizację napięcia posturalnego.

Cechy i zachowania dziecka, które świadczą o obniżonym napięciu posturalnym:

 • niechęć do leżenia na brzuchu
 • miękki, rozlany brzuszek
 • prężenie całego ciała, odginanie do tyłu głowy, pchanie głową w poduszkę przy jednoczesnym wyproście kończyn dolnych i napinaniu kończyn górnych
 • mocno zaciśnięte piąstki
 • asymetryczne ułożenie ciała
 • brak wariantowości w wykonywaniu ruchu np. obroty tylko przez jedną stronę, większa aktywność jednej strony ciała w stosunku do drugiej
 • trudności w podparciu na przedramionach po trzecim miesiącu życia
 • niechęć do czworakowania
 • nadmierna spokojność dziecka, słabe wodzenie wzrokiem, brak zainteresowania zabawkami i otoczeniem
 • słabe bądź wzmożone reakcje na bodźce słuchowe, dotykowe, wzrokowe, siad w literkę „W” - pupa umieszczona między stopami
 • stereotypy ruchowe (bezcelowe kiwanie, wymachiwanie kończynami)
 • trudności ze ssaniem, połykaniem, ulewanie


Wskazania do rehabilitacji neurorozwojowej dzieci:

 • mózgowe porażenie dziecięce
 • wady dysraficzne rdzenia kręgowego
 • wady genetyczne
 • uszkodzenie splotu ramiennego
 • kręcz szyi
 • opóźniony rozwój psychoruchowy
 • obniżone napięcie posturalne
 • asymetria ciała


Konsekwencje nieleczonych zaburzeń rozwoju:

Dzieci wykorzystując różne formy kompensacji opierając się na nieprawidłowych doświadczeniach nie rozwijają prawidłowej integracji napięcia posturalnego.

Pozostawanie w nieprawidłowych wzorcach doprowadza do:

 • zmian czynnościowych (osłabienie niektórych mięśni)
 • zmian morfotycznych (przykurczy jednych mięśni i rozciągnięcie innych)
 • zmian strukturalnych (zniekształceń kości i stawów, utrwalonych przykurczy, ograniczonej ruchomości)


Brak odpowiedniego napięcia posturalnego zaburza rozwój utrudniając wiele podstawowych czynności np. unoszenia głowy, podnoszenia nóżek, podpór na przedramionach, wyciąganie rąk do zabawek, obroty.

Może to prowadzić do braku koordynacji i wad postawy:

 • skolioz
 • znacznego uwypuklenia brzucha
 • przeprostów w stawach kolanowych i łokciowych
 • koślawości stóp i kolan
 • płaskostopia


Dodatkowe formy rehabilitacji dzieci:

 • światłolecznictwo
 • laseroterapia
 • elektroterapia
 • pole magnetyczne
 • ultradźwięki
 • krioterapia
 • hydroterapia


Możliwość konsultacji z lekarzem rehabilitacji medycznej, logopedą i chirurgiem dziecięcym.

Czytaj dalej...

Poradnia diagnostyki i korekcji wad postawy

W Górnośląskim Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED prowadzimy kompleksową rehabilitację wad postawy u dzieci od 6 roku życia. Terapia w Naszym Ośrodku polega na indywidualnej pracy zespołu terapeutycznego (mgr fizjoterapii i lekarz specjalista fizjoterapii, w razie potrzeby dietetyk) z pacjentem i jego rodzicami. Program rehabilitacji jest indywidualnie dostosowany do stanu zdrowia i wieku pacjenta.

Leczenie rozpoczynamy od dokładnej diagnostyki bezinwazyjnej z pomocą nowoczesnego urządzenia MediMouse®, dzięki któremu bez negatywnego wpływu promieni RTG uzyskujemy pełną oraz dokładną informację na temat krzywizn i ruchomości kręgosłupa. W ten sposób możemy wykonywać wielokrotne badania kontrolne w celu obiektywizacji postępów terapii, bez żadnych negatywnych skutków ubocznych.

Jakie wady leczymy?

 • skoliozę
 • plecy okrągłe
 • plecy wklęsłe
 • plecy płaskie
 • plecy okrągło-wklęsłe
 • inne wady postawy to: stopa szpotawa, koślawa, końsko-szpotawa, płaskostopie, kolana koślawe, szpotawe.

W indywidualnie dobranym programie ćwiczeń wykorzystujemy (łączymy) nowoczesne specjalne metody fizjoterapii:

 • PNF
 • Lehnert-Schroth
 • Terapię manualną
 • neuromobilizacje
 • terapii tkanek miękkich (powięzi i mięśni)
 • terapii punktów spustowych
 • system ćwiczeń SET

Ćwiczenia uzupełniamy dodatkową stymulacją pomiędzy poszczególnymi sesjami ćwiczeń w postaci kinesiotapingiu (link).

Dodatkowo każdy pacjent otrzymuje indywidualny zestaw ćwiczeń do wykonywania samodzielnego w domu.

Standardowy program terapii wad postawy zawiera:

 • konsultację lekarską początkową
 • badanie początkowe urządzeniem Medimouse
 • cykl 15 godzinnych sesji ćwiczeń indywidualnych prowadzonych w ośrodku z zastosowaniem metod specjalistycznych i nowoczesnego sprzętu (piłki ,taśmy, dyski sensomotoryczne, systemu PRGMA) co najmniej 3 razy w tygodniu
 • Kinesiotaping 1 raz
 • zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu
 • badanie kontrolne urządzeniem Medimouse
 • konsultację lekarską kontrolną

Koszt pakietu standardowego wynosi 1100 zł


Poszerzony program rehabilitacji wad postawy zawiera dodatkowo sesje terapeutyczne z udziałem sprzętu Tergumed.

System TERGUMED – zestaw 5 urządzeń do diagnostyki zakresu ruchu oraz siły mięśni kręgosłupa. Na opisywanym urządzeniu wykonujemy także pełnowartościowy trening siły mięśni kręgosłupa w celu wyrównania ich napięcia w każdej płaszczyźnie. System ćwiczeń sprzężony jest z informacją zwrotna wzrokową (tzw. biofitback) dzięki czemu pacjent ćwicząc widzi na monitorze w jakim stopniu napięcie i zakres ruchu zmienia się czy zgadza się z wartościami które chcemy uzyskać (wartości te dobierane są indywidualnie po wykonaniu testu)

 

W programie poszerzonym mogą brać udział dzieci i młodzież powyżej 140 cm wzrostu

Poszerzony program terapii wad postawy zawiera:

 • badanie lekarskie początkowe
 • kinesiotaping 2 razy
 • badanie początkowe urządzeniem Medimouse- cykl 20 godzinnych sesji ćwiczeń indywidualnych
 • prowadzonych w ośrodku z zastosowaniem metod specjalistycznych i nowoczesnego sprzętu (piłki ,
 • taśmy, dyski sensomotoryczne, systemu PRGMA) i systemu tergumed co najmniej 3 razy w tygodniu
 • zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu
 • badanie kontrolne urządzeniem Medimouse
 • konsultację lekarską kontrolną

Koszt programu poszerzonego wynosi 2000 zł

W razie potrzeby dobieramy indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne.

SŁOWNIK:

Wada postawy jest to okresowe lub trwałe zaburzenie prawidłowej postawy ciała, związane z niewydolnością układu mięśniowego, kostnego bądź więzadłowego kręgosłupa, z zaburzeniami funkcji innych odcinków narządu ruchu, które zmieniają prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa.

Za przyczyny wad postawy uważa się:

 • wady wrodzone kości, mięśni, stawów (np. dysplazja stawu biodrowego )
 • wady wzroku, słuchu, przewlekłe infekcje dróg oddechowych, moczowych
 • schorzenia lub urazy układu ruchu, np.: złamania kości kończyn dolnych, młodzieńcze
 • zapalenie stawów,
 • zespoły przeciążeniowe (wady nabyte wywołane np. złymi nawykami)

 SKOLIOZA - skrzywienie kręgosłupa, zwane często "bocznym skrzywieniem kręgosłupa". Wbrew nazwie występuje ono bardzo często nie tylko w płaszczyźnie bocznej (czołowej), ale zawiera również komponenty rotacji i torsji (skręcenie) w płaszczyźnie poprzecznej oraz odchylenie w płaszczyźnie strzałkowej (lordo- lub kifo- skolioza).

Skoliozą określa się zniekształcenie wynoszące ponad 10° w płaszczyźnie czołowej. Do określania stopnia zniekształcenia wykorzystuje się metodę Cobba. Tradycyjnym sposobem mierzenia kąta Cobba jest wyznaczenie go na zdjęciu RTG. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi do diagnostyki MediMouse®, taki kąt możemy wyznaczyć bez działania szkodliwych promieni RTG.

 • Czynnościowe (funkcjonalne) - statyczne lub odruchowe. Zmiany w kręgosłupie ograniczają się do płaszczyzny czołowej. Dają się czynnie korygować (za pomocą siły mięśni pacjenta)
 • Strukturalne - są zawsze zniekształceniem wielopłaszczyznowym (w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej). Powstają w okresie wzrostu, najczęściej między 1-3 , 7-9 i 12-15 rokiem życia.

Dzielimy je na:

Kostnopochodne (wrodzone, torakopochodne, układowe)
Nerwopochodne ( wrodzone, porażenne wiotkie i spastyczne)
Mięśniopochodne (wrodzone, dystrofie mięśniowe)
Idiopatyczne (brak ustalonej etiologii)

Skoliozy idiopatyczne stanowią ok. 80 - 90% wszystkich skolioz strukturalnych. Skolioza idiopatyczna powstaje na skutek działania dwóch czynników: etiologicznego (który do tej pory jest nieznany) i patomechanicznego. Ten ostatni działa zgodnie z prawami wzrostu oraz prawami fizyki i dzięki temu możemy wpływać na zahamowanie rozwoju skoliozy.

Dodatkowo skoliozy może podzielić ze względu na liczbę łuków:

 • jednołukowe
 • dwułukowe
 • wielołukowe

PLECY OKRĄGŁE charakteryzują się

 • pogłębieniem kifozy piersiowej
 • wysunięciem głowy do przodu
 • protrakcją barków
 • odstawaniem i rozsunięciem łopatek od klatki piersiowej
 • spłaszczeniem i zapadnięciem klatki piersiowej
 • zmniejszeniem fizjologicznego przodopochylenia miednicy

W każdej wadzie postawy, funkcjonalnej czy strukturalnej, dochodzi do zmian w funkcjonowaniu różnych grup mięśniowych. Część ulega przykurczeniu i hipertonii (nadmiernemu napięciu) a część osłabieniu i rozciągnięciu. W konsekwencji prowadzi to do dalszego pogłębiania się wady. Dobrze ukierunkowane ćwiczenia prowadzą do zmniejszenia bądź wyrównania takiego dysbalansu.

Mięśnie osłabione i rozciągnięte w plecach okrągłych to mięśnie tylnej ściany klatki piersiowej (prostownik grzbietu odcinka piersiowego, równoległoboczny, czworoboczny grzbietu, najszerszy
grzbietu)

Mięśnie, które często ulegają przykurczeniu to mięsień piersiowy większy, piersiowy mniejszy, zębaty przedni.

 • silnym pogłębieniem lordozy odcinka lędźwiowego
 • przesunięciem górnej części tułowia do przodu
 • zwiększeniem fizjologicznego przodopochylenia miednicy
 • wypiętym brzuchem

Mięśnie skośne i prosty brzucha, półbłoniasty, półścięgnisty są osłabione i rozciągnięte a prostownik grzbietu odcinka lędźwiowego, czworoboczny lędźwi i prosty uda są nadmiernie napięte i przykurczone.

PLECY OKRĄGŁO - WKLĘSŁE
charakteryzują się:

 • pogłębieniem lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej
 • wysunięciem barków do przodu
 • odstawaniem łopatek
 • przesunięciem narządów jamy brzusznej ku przodowi i rozciągnięciem mięśni brzucha
 • zwiększeniem przodopochylenia miednicy

Mięśnie prostowniki grzbietu odcinka piersiowego ulegają rozciągnięciu a w odcinku lędźwiowym skróceniu. Mięsień piersiowy większy i mięśnie obręczy barkowej oraz czworogłowy uda (głowa
prosta) ulegają przykurczowi, a mięśnie pośladkowe ulegają rozciągnięciu i zwiotczeniu

PLECY PŁASKIE charakteryzują się:

 • spłaszczeniem lub brakiem fizjologicznych krzywizn
 • zmniejszeniem fizjologicznego przodopochylenia miednicy
Czytaj dalej...

Fala uderzeniowa

Jest to metoda nieinwazyjna i znacznie ograniczająca konieczność wykonywania ortopedycznych zabiegów operacyjnych. Zastosowanie tej metody powoduje zmniejszenie napięcia mięśni, przyspiesza gojenie, zwiększa produkcję kolagenu, poprawia metabolizm i mikrocyrkulację, poprawia sprawność ruchową oraz przyspiesza rozpuszczanie zwapniałych fibroblastów.

SESJA TERAPEUTYCZNA TRWA DO 10 MIN. WYSTARCZY 4-6 ZABIEGÓW Z PRZERWĄ OD 3 DO 6 DNI POMIĘDZY ZABIEGAMI.

 

ZALETY TERAPII:

 • szybka ulga w bólu
 • przywrócenie sprawności
 • metoda nieinwazyjna
 • zabiegi bez znieczulenia i bez środków farmakologicznych
 • krótki czas terapii 4-6 zabiegów
 • brak efektów ubocznych

 

WSKAZANIA DO TERAPII:

 • ból ścięgna Achillesa
 • bóle piętowe (zapalenie powięzi podeszwowej stopy)
 • ostrogi piętowe
 • zespół mięśnia piszczelowego przedniego
 • kolano skoczka (bóle ścięgien rzepki)
 • bóle okolicy bioder
 • łokieć tenisisty, łokieć golfisty ( zapalenie nadkłykcia)
 • bóle barków
 • punkty spustowe

 

PRZECIWWSKAZANIA DO TERAPII:

 • zakrzepica i zaburzenia krzepliwości krwi
 • ostre stany zapalne
 • zmiany nowotworowe

 

Czytaj dalej...

Centrum terapii manualnej

Manipulacja (terapia manualna) jest szczególną dziedziną fizjoterapii, nie jest masażem.

Terapia manualna jako praktyczna część medycyny zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Przed przystąpieniem do terapii przeprowadza się z pacjentem wywiad lekarski oraz badanie palpacyjne i funkcjonalne narządu ruchu. Badanie to odbywa się zarówno w spoczynku jak i podczas ruchów czynnych oraz biernych. Są to ruchy bierne fizjologiczne, czyli złożone z toczenia i ślizgu powierzchni stawowych, oraz bierne naśladujące "grą stawową" ( wg. Mennella - joint play ), czyli specyficzne dla każdego stawu przemieszczania powierzchni chrząstki stawowej.

 

Czytaj dalej...

Fizjoterapia w sporcie

Ośrodek AMED zapewnia kompleksową rehabilitację zawodnikom z klubów sportowych, indywidualnym sportowcom zawodowym oraz sportowcom amatorom.

W ramach medycyny sportowej oferujemy:

 • diagnostykę czynnościową aparatu ruchu
 • diagnostykę kardiologiczna
 • zabiegi fizjoterapeutyczne wspomagające trening sportowy
 • zabiegi po wysiłku fizycznym przyspieszające rekonwalescencję
 • kompleksową rehabilitację (aparatu ruchu po urazach, rehabilitacje kardiologiczną)
 • opiekę medyczną na imprezach sportowych
 • badania wstępne i okresowe sportowców
 • trening siłowy
 • trening funkcjonalny
 • konsultacje lekarskie
 • konsultacje dietetyka
 • konsultacje psychologa

 


 

Diagnostyka czynnościowa aparatu ruchu

Do diagnostyki czynnościowej aparatu ruchu wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia i przybory diagnostyczne oraz najnowsze metody diagnostyczne:

 • Biodex System 4 – system do oceny dynamometrycznej

Pozwala na ocenę układu nerwowo-mięśniowego i trening nerwowo-mięśniowy w warunkach: pracy izometrycznej, izotonicznej, reaktywnej ekscentrycznej oraz w warunkach ruchu biernego. System umożliwia nam pełny zakres pomiarowy (prędkość, moment siły) stawu: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, skokowego, a ponadto archiwizację i eksport danych do analizy statystycznej

 • TeleMyo 2400T G2 – zestaw do rejestracji i treningu z wykorzystaniem EMG

Umożliwia rejestrację sygnału EMG i sygnału z czujników biomechanicznych (goniometr, dynamometr).

 • Zebris CMS20S – system do obiektywnej oceny ruchu z aktywnymi markerami

Jest to urządzenie do odbioru i przetwarzania sygnału z aktywnych markerów. Dzięki dokładnej analizie odbieranego sygnału tworzy obraz 3-płaszczyznowej lokalizacji markerów.

 • Zebris FDM-TDL – bieżnia z obiektywną oceną postawy i chodu

Bieżnia pozwala m.in. na analizę pełnego cyklu chodu, faz podporu i przetaczania. Dodatkowo synchronizuje sygnał z innych źródeł (video, EMG).

 • Tergumed – diagnostyka i rehabilitacja kręgosłupa

Tergumed to pięć stanowisk diagnostyczno-treningowych mięśni odpowiadających za stabilizację i pracę kręgosłupa.

 • Medimouse – urządzenie do pomiarów krzywizn kręgosłupa

Medimose umożliwia ocenę kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej pod względem ukształtowania krzywizn kręgosłupa oraz zakresu ruchów miedzykręgowych.

 • Biodex Balance System SD – dynamiczna platforma balansowa

Jest to narzędzie do oceny i reedukacji prioprocepcji i kontroli nerwowo-mięśniowej układu ruchu.

 • FMS - Ocena Functional Movement Screen

FMS metoda screeningowa, która składa się z 7 testów. Testy te pozwalają na zweryfikowanie poprawności i efektywności wzorca ruchowego świadczącego o zdrowym aparacie ruchu.

Metodę FMS można stosować u osób poddawanych leczeniu kręgosłupa, kolan, bioder, barków itp., jak również u osób uczestniczących w terapii, treningach i różnych formach edukacji motorycznej.System punktowej oceny w  metodzie FMS liczbowo podkreśla deficyt motoryczny, pozwalając jednocześnie z dużą łatwością zaplanować terapię w celu osiągnięcia prawidłowego wzorca ruchowego, prognozować skuteczność i czas terapii, a także udzielać poradnictwa tak medycznego, jak i treningowego. Indywidualizowany m.in. na podstawie omawianego testu trening funkcjonalny, przy zachowaniu jego poprawności, zapewnia znaczące polepszenie jakości ruchu oraz wyników sportowych. Ponadto zmniejsza ryzyko przeciążeń czy kontuzji w obrębie kolan, barków, bioder czy kręgosłupa.

 • Diagnostyka w ramach terapii manualnej i testów diagnostycznych

Badanie manualne stawów obwodowych oparte jest na standardach terapii manualnej według metody Kaltenborn. Głównym celem rehabilitacji prowadzonej tą metodą jest lokalizacja uszkodzonej struktury kolana, barku czy kręgosłupa, określenie lokalnego i globalnego patomechanizmu zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby.

 

Diagnostyka kardiologiczna

W ramach kompleksowej diagnostyki kardiologicznej oferujemy:

 • badanie lekarskie
 • próby wysiłkowe
 • echografię serca
 • EKG spoczynkowe
 • Holter EKG

 

Zabiegi fizjoterapeutyczne wspomagające trening sportowy oraz zabiegi po wysiłku fizycznym przyspieszające rekonwalescencje

W ramach tych zabiegów oferujemy szeroki wachlarz usług:

 • masaż klasyczny
 • masaż sportowy
 • masaż izometryczny
 • drenaż limfatyczny
 • masaż wibracyjny (Aquavibron)
 • masaż wirowy (całkowity, kończyn dolnych, kończyn górnych),
 • masaż pneumatyczny (aparatem do masażu uciskowego sekwencyjnego Lymphatron DL 1200L)
 • krioterapia miejscowa
 • krioterapia ogólnoustrojowa (komora kriogeniczna)
 • sauna
 • lampa Solux,
 • lampa Bioptron
 • zabiegi urządzeniem Deltathermia (nowoczesna metoda głębokiego przegrzania tkanek)

 

Kompleksowa rehabilitacja (aparatu ruchu po urazach, rehabilitacja kardiologiczna)

W ramach kompleksowej rehabilitacji można skorzystać z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej, masażu, rehabilitacji kardiologicznej.

Fizykoterapia odbywa się przy użyciu dużej liczby aparatów:

 • do elektroterapii (pełna gama zabiegów)
 • laserów
 • pola magnetycznego
 • PST (jedyny aparat umożliwiający regeneracje tkanki chrzęstnej)
 • Deltathermia
 • SW 500TS – terapia falami krótkimi
 • krioterapia miejscowa
 • krioterapia ogólno ustrojowa
 • lampa Solux
 • lampa Bioptron
 • ultradźwięki
 • hydroterapia (masaż wirowy: całościowy, kończyn górnych, kończyn dolnych)
 • sauna

Kinezyterapia

Nasz ośrodek – oprócz kinezyterapii standardowej – oferuje zabiegi przy użyciu nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych oraz najnowocześniejszego sprzętu.

Metody fizjoterapeutyczne:

 • PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation
 • metoda McKenziego
 • metoda Bobath (dla dorosłych)
 • koncepcja SET
 • trening funkcjonalny
 • Medyczna Terapia Sportowa MT
 • Biofeedback
 • Kinesiology Taping
 • Neuromobilizacje

Nowoczesne urządzenia wykorzystywane w ramach kinezyterapii:

 • Tergumed – diagnostyka i terapia kręgosłupa
 • Telemyo 2400T – zestaw do rejestracji i treningu a wykorzystaniem EMG
 • Biodex System 4 – zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego
 • Biodex Balance System SD – dynamiczna platforma balansowa
 • Sigma – platforma balansowa
 • Biodex UWS Offset – system dynamicznego odciążenia
 • Bieżnia Zebris FDM-TDL
 • Functional Trainer – urządzenie do treningu funkcjonalnego
 • Total Back – urządzenie do terapii czynnej
 • Pragma – urządzenie do mechanoterapii
 • Minitensor – urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyny dolnej i górnej
 • Leg Tensor – urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
 • Back Tensor – kompleksowa rehabilitacja lędźwiowego odcinka kręgosłupa
 • Arm Tensor – kompleksowa rehabilitacja stawu barkowego
 • Fizjotek 2000TS – elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny dolnej
 • Saunders Lumbar Traction – urządzenie do trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa
 • Sanders Cervical traction – urządzenie do trakcji szyjnego odcinka kręgosłupa

… i wiele innych.

Terapia manualna

Terapia manualna odbywa się z wykorzystaniem efektywnych metod:

 • Kaltenborn – Evjenth
 • koncepcja Platzmana
 • koncepcja Mulligan
 • terapia tkanek miękkich

Masaż

Rodzaje masaży, jakie wykonujemy to:

 • masaż klasyczny
 • masaż sportowy,
 • masaż izometryczny,
 • masaż odchudzający,
 • masaż rozluźniający,
 • drenaż limfatyczny,
 • masaż wibracyjny.

 

Rehabilitacja kardiologiczna

Prowadzimy kompleksową rehabilitację kardiologiczną w oparciu o zespół terapeutyczny w składzie: lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, dietetyk, psycholog z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń do rehabilitacji kardiologicznej.

Opieka medyczna na imprezach sportowych

Współpraca z nami pozwoli na zabezpieczenie każdej imprezy sportowej przez: lekarza medycyny, magistra fizjoterapii, masażystę. W ramach opieki medycznej oferujemy:

 • opiekę medyczną po wystąpieniu kontuzji
 • przygotowanie przedstartowe zawodnika
 • taping medyczny
 • rehabilitację powysiłkową zawodnika

Badania wstępne i okresowe sportowców

W ramach badań sportowców wykonujmy:

 • badanie lekarskie zawodnika
 • kompleksowe badania kardiologiczne
 • badanie aparatu ruchu
 • badanie motoryki
 • badanie postawy ciała

Trening siłowy

Trening siłowy obejmuje zajęcia w największej i najlepiej wyposażonej siłowni w Polsce pod nadzorem doświadczonego trenera.

Trening funkcjonalny

Do treningu funkcjonalnego wykorzystujemy najnowocześniejsze przybory i przyrządy miedzy innymi: Funkcjonal Trainer, platformę balansową Sigma, Pragme, elastomery, piłki, poduszki sensomotoryczne.

Podstawowa zasadą, która obowiązuje w tego typie treningu, jest funkcjonalność ruchu, czyli możliwość jego wykorzystania w życiu codziennym. Każde z wykonywanych ćwiczeń ma swoje uzasadnienie funkcjonalne i przekłada się na najczęściej wykonywane przez ćwiczącego ruchy w poszczególnej dyscyplinie sportu.

Konsultacje lekarskie

Zapewniamy konsultacje lekarzy specjalistów:

 • rehabilitacji medycznej
 • ortopedy
 • kardiologa
 • neurologa
 • pulmonologa

Konsultacje dietetyka

Obejmują one konsultacje magistra dietetyki w celu ustalenia:

 • diety
 • optymalnego zapotrzebowania energetycznego
 • suplementacji w sporcie

Konsultacje psychologa

Zapewniamy także opiekę psychologiczna zawodnika przez magistra psychologii.

Nasze niekwestionowane atuty to:

 • wysoko wyspecjalizowana kadra
 • najnowocześniejsza aparatura i metody pracy
 • towarzysząca nam od czasu powstania ośrodka stała tendencja do samodoskonalenia i podążania za najmowymi trendami w obszarze medycyny sportowej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bez wątpienia najlepszej na rynku oferty ośrodka AMED.

Czytaj dalej...

Komora kriogeniczna

Leczenie ekstremalnie niskimi temperaturami.

Komora kriogeniczna, składająca się z dwóch pomieszczeń: przedsionka gdzie temperatura wynosi -60oC, oraz komory właściwej gdzie temperatura jest w granicach od -110oC do -160oC. Czynnikiem chłodzącym jest ciekłe powietrze. Czas trwania zabiegu wynosi od 2 min. do 3 min. Pacjent wchodząc do kriokomory musi założyć odpowiedni strój : drewniaki, ciepłe skarpety, czapkę oraz maseczkę na usta i nos. Pacjent po zabiegu w kriokomorze jest rozluźniony, w znacznie mniejszym stopniu odczuwa ból. Widać poprawę nastroju. Efekt ten utrzymuje się przez ok. 3 godziny.

Zasadniczymi wskazaniami do leczenia niskimi temperaturami są: wszystkie choroby reumatoidalne i reumatyczne narządów ruchu, łuszczycowe zapalenie stawów, zapalenie okołostawowe, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, profilaktyka osteoporozy, urazy stawów i tkanek miękkich, stwardnienie rozsiane.

Ponadto zabiegi te: oddziaływują korzystnie na układ immunologiczny (wzrost odporności), działają przeciwbólowo, spowalniają procesy starzenia, stanowią doskonałą formę odnowy biologicznej, wpływają na poprawę samopoczucia (leczenie depresji i bezsenności, impotencji ), wspomagają zabiegi kosmetyczne (profilaktyka celulitu i odchudzania).

 

Czytaj dalej...

Rehabilitacja kardiologiczna

Amed zaprasza Państwa do korzystania z REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Rehabilitacja po wypadkach kardiologicznych.

Rehabilitacja kardiologiczna jest sumą działań medycznych stosowanych u pacjentów po incydentach kardiologicznych ( zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna, stan po zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych, operacjach kardiochirurgicznych ) koniecznych do usunięcia lub zmniejszenia przyczyn leżących u podłoża choroby.

Rehabilitacja kardiologiczna stwarza optymalne warunki fizyczne, psychiczne i społeczne w celu umożliwienia pacjentowi powrotu do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

 

 

Niestety pacjenci i lekarze bardzo często lekceważą rehabilitację kardiologiczną.

Jest ona bardzo ważna, ponieważ ratuje życie i zapobiega nawrotom choroby.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza umieralność wśród pacjentów o około 40%.

Cele rehabilitacji kardiologicznej:

 • skrócenie okresu leczenia i szybszy powrót do zdrowia,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia nawrotów,
 • zapobieganie inwalidztwu,
 • przywrócenie równowagi psychicznej.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o Program Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pacjentem opiekuje się zespół składający się z lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka. Zajęcia trwają 4 – 8 tygodni, składają się z badań diagnostycznych, ćwiczeń usprawniających, edukacji z zakresu chorób serca, dietetyki. Przedstawiane są techniki relaksacji i sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

Postaw na rehabilitację kardiologiczną, daj sobie szansę na normalne i aktywne życie, bo serce masz tylko jedno.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in