FUNDUSZE UNIJNE

Fundusze Unijne

  

AMED Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie innowacyjnej usługi rehabilitacji za pomocą wysoce zaawansowanych technologii”.

Celem jest wdrożenie nowoczesnej ścieżki terapeutyczno-diagnostycznej, pozwalającej na znacznie skuteczniejszą rehabilitację pacjentów neurologicznych i wykorzystującej roboty rehabilitacyjne i nowoczesny sprzęt medyczny.

 

Wartość projektu: 1 263 600,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 526 500,00 zł

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego dla firmy AMED Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta: AMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością lub AMED Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 406 677, 00

Wartość dofinansowania: 749 981, 92

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

  

 

Ankieta i raport 

Aktywne włączanie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji

Ankieta - Efektywność energetyczna - budynki użyteczności publicznej zlokalizowane w Katowicach ul. Ceglana 67c

Raport - aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji

 

Log in