AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu „Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z ociepleniem ścian i dociepleniem dachu, ociepleniem stropodachu oraz z wymianą oświetlenia.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 30.03.2016 r. upublicznionego w związku z realizacją projektu „Wzrost efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej – obiektach przychodni rehabilitacyjnej w Katowicach” informujemy, że z przyczyn niezależnych od Ogłaszającego zapytanie to zostało anulowane.

Log in